mod_jux_megamenu


    úvod
Ulm má tiež nízkoemisné zóna v mieste.

Ulm má zákaz prejazdu nákladných vozidiel na mieste.

Mapa Ulm AR
kľúč:
modrá čiara označuje zakázanú zónu; no krátky preplávať tam povolený
Zelená linka je povolené cesta
Text v červenom rámčeku hovorí, že "zákaz Lorry krátky strih, alternatívna cesta po diaľnici A7-A8. Cars povolené."


Prejsť na začiatok

Cookies používame k zlepšeniu našich stránok a svoje skúsenosti pri používaní. Cookies používané na základnú prevádzku týchto stránok už boli nastavené. Ak chcete zistiť ďalšie informácie o cookies, ktoré používame, a ako ich odstrániť, viď naša zásady ochrany osobných údajov.

Súhlasím s cookies z týchto stránok.