V Dánsku existuje národný rámec nízkoemisných zón, ktorý ovplyvňuje iba ťažké úžitkové vozidlá. Národný rámec pre zóny s nízkymi emisiami znamená, že všetky zóny s nízkymi emisiami majú rovnaké normy a dátumy; iba umiestnenie sa líši podľa mesta.

Nájsť schému v Dánsku podľa mapy

Vpravo od tohto textu je mapa všetkých schém. Pod týmto textom sa nachádza mapa všetkých schém. Kliknutím zobrazíte väčšiu mapu. Všetky dánske mestá so schémami sú uvedené nižšie podľa hlavného typu schémy. Prejdite vyhľadaním všetkých miest. Kliknutím získate úplné informácie o schémach pre túto stránku.

Nájdite schému v Dánsku podľa zoznamu

Iné prístupové predpisy

Žiadna schéma

urban mýto

Žiadna schéma

Núdzové znečistenie

Žiadna schéma

 

 

Miláno
Paríž
Brusel
Amsterdam
Objednajte si newsletter
Portál vyvinutý s podporou