Pri kľúčových prístupových pravidlách zvyčajne musíte požiadať o povolenie - ak spĺňate požiadavky.

Ak nespĺňate požiadavky, nemáte prístup.

Prostredníctvom dopravnej značke LKW fahrverbot
Registrácia fotografií

Niektoré schémy regulácie prístupu vyžadujú predbežnú registráciu pre tých, ktorým je povolený vstup, príklady zahŕňajú aj talianske ZTL, Praha, Helsinki, Bucarest medzi mnohými inými.

Ďalšie pravidlá prístupu sú jednoducho označené dopravnými značkami, ktoré musíte dodržiavať. Medzi príklady patria prístupové predpisy v Bulharsku, zákaz prepravy ťažkých nákladných vozidiel zakazuje Nemecko a Lotyšsko.

Pozri Prehľad hlavných poriadku Access pre prehľad požiadaviek na registráciu alebo pre jednotlivé podrobnosti o stránke mesta.

Objednajte si newsletter
Portál vyvinutý s podporou