Montáž náhradné, čistejší motor

Motor vozidla

© Gregory Gerber - shutterstock.com

Pri niektorých vozidlách s dlhou životnosťou môže byť nahradenie existujúceho motora náhradným motorom, ktorý má vyššiu emisnú normu, možnosť (označovaná aj ako "repowering"). Tieto vozidlá môžu zahŕňať:

  • Špecializované vozidlá
  • Vysoko nákladné vozidlá
  • tréneri
  • autobusy

To môže byť obzvlášť dôležité, ak motor potrebuje nahradiť ako súčasť údržby vozidla.

Ak chcete povoliť vstup do zóny s nízkymi emisiami, musí byť táto zmena emisií vašich vozidiel certifikovaná. Rôzne krajiny majú k tomu rôzne prístupy. V niektorých krajinách môžete vykonať zmenu v dokladoch o registrácii vozidla alebo poskytnúť iný dôkaz autoritám zóny s nízkymi emisiami.

Objednajte si newsletter
Portál vyvinutý s podporou