Ovplyvnená zóna

Nákladné vozidlá

Termíny

Časy, počas ktorých nie je povolený prístup, alebo len s predchádzajúcou komunikáciou

celoštátnej

 • 12t

v predvečer sviatkov

c až k (pozri zoznam nižšie)

 

18: 00 - 22: 00

na všetkých štátnych sviatkoch

08: 00 - 22: 00

celoštátnej

 • 12t

Od posledného piatku v júni až do nedele pred začiatkom školského roka (29 jún - 2 september 2019)

 • Piatok od 18:00 - 22:00
 • Soboty od 08:00 do 14:00
 • Nedeľa od 08:00 do 22:00

Varšava

 • 16t

denne

07:00 - 10:00 a 16:00 - 20:00

Wroclaw

 • 18t

denne

06:00 - 09:00 a 13:00 - 19:00 a 22:00 - 04:00

los

 • 14t

Trvalý zákaz

 

Lomza

 • 10t

denne

22: 00 - 06: 00

Poznaň

 • 16t

denne

07:00 - 09:00 a 14:00 - 18:00

vnuk

 • 18t

denne

06:00 - 09:00 a 13:00 - 19:00

Gliwice

 • 12t

denne

00:00 - 04:00 a 06:00 - 10:00 a 14:00 - 18:00

Nowa Sol

 • 15t

Trvalý zákaz

 

Suwlaki

 • 18t

Trvalý zákaz

 

Sopoty

 • 24t

Trvalý zákaz

 

Lodz

 • 12t

Trvalý zákaz s výnimkami niekoľkých hlavných ulíc: Aleksandrowska,

Szczecinska,

Zgierska

 

 

 

Verejné sviatky v Poľsku 2019

a

1 januára

Nový rok

b

6 januára

Epiphany

c

21 apríla

Veľkonočná nedeľa

d

22 apríla

Veľkonočný pondelok

e

Máj 1

deň práce

f

Máj 3

Deň konštitúcií

g

9 júna

Sviatočná nedeľa

h

20 júna

Corpus Christi

i

15 augusta

Predpoklad

j

1 novembra

Všetkých svätých

k

11 novembra

Deň nezávislosti

l

25 decembra

Prvý vianočný deň

m

26 decembra

Druhý vianočný deň

 

výnimky

1. Vozidlá patriace polícii, inšpektorát cestnej dopravy, pohraničná stráž, colnica, poľská

ozbrojené sily, štátna ochranná kancelária, technické pohotovostné služby, hasičská zbrojnica,

chemická pohotovostná služba a služby ochrany pred rádiológiou a kontamináciou;

2. havarijné vozidlá;

3. vozidlá používané v záchranných operáciách;

4. núdzové vozidlá používané v prípade prírodnej katastrofy;

5. vozidlá používané na humanitárnu pomoc;

6. vozidlá používané pri výstavbe alebo údržbe ciest a mostov;

7. vozidlá prepravujúce hospodárske zvieratá;

8. vozidlá používané na zber čerstvého mlieka, kukurice alebo hospodárskych zvierat;

9. vozidlá prepravujúce kvapalné palivá, ropné produkty, mazivá, náhradné diely alebo sladkú vodu pre lode;

10. Preprava prenosových zariadení pre rozhlasové a televízne stanice;

11. preprava zariadení určených na masové podujatia;

12. - vozidlá prepravujúce noviny, ktoré predstavujú značný objem celkového nákladu alebo

dostupného ložného priestoru;

13. vozidlá používané na prepravu liekov alebo liekov;

14. vozidlá používané na prepravu pošty, ktoré predstavujú značný objem z celku

náklad alebo dostupný nákladný priestor;

15. vozidlá, ktorých prevádzka je prísne spojená s potrebnou údržbou

výrobného cyklu alebo poskytovaním služieb spoločnosti pracujúcej nepretržite;

16. vozidlá prepravujúce nebezpečný tovar, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy, v množstvách pre

ktoré sa požaduje oranžová doska;

17. vozidlá nesúce rýchlo sa kaziaci tovar alebo potraviny *, ktoré predstavujú značný objem

celkový náklad alebo dostupný nákladný priestor;

18. vozidlá používané na prepravu betónu alebo zariadenia na čerpanie betónu;

19. vozidlá používané na prepravu komunálneho odpadu;

20. vozidlá používané na prepravu nákladov vyložených z železničných vozňov do vzdialenosti

50km od železničnej stanice.

21. vozidlá používané v kombinovanej doprave;

22. pomaly sa pohybujúce poľnohospodárske vozidlá a traktory;

23. vozidlá vrátené zo zahraničia na dokončenie operácie cestnej dopravy alebo cestovanie na letisko

príjemca, ktorý má svoje sídlo v Poľsku,

24. vozidlá, ktoré vstúpili do Poľska pred dátumom alebo časom obmedzenia a ktoré môžu cestovať

až do vzdialenosti 50 km od hraničného priechodu a vozidlá v hraničnom pásme, ktoré čakajú na vycestovanie z Poľska;

25. vozidlá používané na bezplatnú lekársku prehliadku.

 

NB:

Výnimky uvedené pod bodmi 6 až 21 platia aj pre prázdne vozidlá, ktoré jazdia na náklad

nákladom alebo po ich spiatočnej ceste po vyložení na poľskom území.

 

Zoznam potravín podliehajúcich skaze:

- mäso a jedlé droby; ryby, mäkkýše, mäkkýše a iné vodné bezstavovce; mliečne výrobky, najmä jogurty, kefír, kyslou smotanou, mlieko, syr, maslo a zmrzlina

- krém; vtáčie vajcia a vaječné pasty; rezané kvety, vyvalený trávnik (tráva) a dom

- rastliny; čerstvý

a mrazená zelenina, ovocie a huby; obilniny a poľnohospodárske výrobky pre

výroba potravinových, kŕmnych a rastlinných tukov; mleté ​​obilniny, najmä múka, ovos, krupica

a kukuričné ​​granule; tuku a oleja živočíšneho alebo rastlinného pôvodu; potravinové konzervy, najmä

mäso, hydina, ryby, zelenina a ovocie; cukrovinky a cukrovinky; konzervy obilnín, múky,

škrob, sušené mlieko a pekárenské výrobky; nealkoholické nápoje; zvyšky a odpad z potravín

priemysel, hotové krmivo pre zvieratá; cukrová trstina; zemiaky; čerstvé kvasnice; kultivačné médium

pre huby.

Miláno
Paríž
Brusel
Amsterdam
Objednajte si newsletter
Portál vyvinutý s podporou
 
Odoberať novinky