Bologna kombinuje svoju obmedzenú dopravnú zónu (ZTL) so zónou s nízkymi emisiami 1. januára 2020

Bologna je Od 1. januára 2020 sa zóna s obmedzenou dopravou (Ztl) stane zónou s nízkymi emisiami.

To znamená, že kritériá, podľa ktorých sa budú povolenia na prístup do centra mesta vydávať, budú environmentálne: nebude sa viac zakladať iba na funkčných požiadavkách, ako je napríklad bydlisko, ale aj na environmentálnej zlučiteľnosti motorových vozidiel.

Bologna bude postupne sprísňovať európsky štandard svojej novej environmentálnej zóny

Minimálne normy budú od 1 januára

2020: Euro 1 (nafta, benzín, LPG a metán)
2021: Euro 2 (nafta, benzín, LPG a metán)
2022: Euro 3 (nafta, benzín)
2023: Euro 4 (nafta)
2024: Euro 5 (nafta)
2025: Euro 6 (nafta)

Viac informácií nájdete na našich Bologna str.

Londýn
Paríž
Antverpy
Amsterdam
Objednajte si newsletter
Portál vyvinutý s podporou